# هماهنگی_باعلیرضا_افتخاری_جهت_حضوردرمراسم_ارگانی_وک

خواننده بنام موسیقی سنتی ایران

علیرضا افتخاری خوانندگی بیش از60آلبوم موسیقی شماره تلفن مدیربرنامه علیرضا افتخاری:09120809030 ارتباط باعلیرضا افتخاری هماهنگی باعلیرضا افتخاری جهت حضوردرمراسم ارگانی وکنسرت ها
/ 0 نظر / 73 بازدید