# شماره_تلفن_مدیربرنامه_علیرضا_افتخاری

خواننده بنام موسیقی سنتی ایران

علیرضا افتخاری خوانندگی بیش از60آلبوم موسیقی شماره تلفن مدیربرنامه علیرضا افتخاری:09120809030 ارتباط باعلیرضا افتخاری هماهنگی باعلیرضا افتخاری جهت حضوردرمراسم ارگانی وکنسرت ها
/ 0 نظر / 73 بازدید