آهنگ صیاد ازعلیرضا افتخاری

شماره تماس مدیربرنامه علیرضا افتخاری:09120809030

هماهنگی باعلیرضا افتخاری جهت حضوردرکنسرت ها ومراسم ارگانی

ارتباط بامدیربرنامه علیرضا افتخاری

 

متن آهنگ صیادعلیرضا افتخاری

چون صید به دام تو به هر لحظه شکارم
ای طرفه نگارم
از دوری صیاد دگر تاب ندارم
رفتست قرارم...


چون آهوی گمگشته به هر گوشه دوانم
تا دام در آغوش نگیرم نگرانم

از ناوک مژگان چو دو صد تیر پرانی
بر دل بنشانی

چون پرتو خورشید اگر رو بکشانی
وای از شب تارم

در بند و گرفتار بر آن سلسله مویم
از دیده ره کوی تو با اشک بشویم

با حال نزارم
با حال نزارم

برخیز که داد از من بیچاره ستانی
بنشین که شرر در دل تنگم بنشانی

تا آن لب شیرین به سخن باز گشایی
خوش جلوه نمایی

ای برده امان از دل عشاق کجایی
تا سجده گذارم
تا سجده گذارم

گر بوی تو را باد به منزل برساند
جانم برهاند

ور نه ز وجودم اثری هیچ نماند
جز گرد و غبارم
جز گرد و غبارم